®  สมัครงาน
       
  ตำแหน่ง จำนวนที่รับ สมัคร
พนักงานขับรถบรรทุก 2
พนักงานขับรถเครน 1
ช่างซ่อมรถบรรทุก 1
ช่างซ่อมรถเครน 1
ช่างซ่อมบำรุงตัวถัง 1
พนักงานธุรการ 1

 


 
     
 
Copyright 2015 @ 1963 TRANSPORT
เลขที่ 140 ซอยพระรามที่ 2(49) ถนนพระรามที่ 2 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
โทร : 02-896-5042 E-mail : [email protected]